top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

INTRODUCCIÓ

Florència Garriga Giménez utilitza la informació personal recopilada a la interacció amb els usuaris de la web de la seva propietat  www.trapitosalsol.es  per tal daconseguir el seu objectiu doferir productes.

Aquesta informació serà recopilada, tractada i emmagatzemada conforme a la present Política de Privadesa, sent la responsable del tractament de les dades.

 

RESPONSABLE LEGAL

Denominació comercial: Tràpits al sol

Denominació social: María Florencia Garriga Giménez

Identificador fiscal: 48102323-P

Domicili: C/ Viladomat 58, 3, 2. 08015,  Barcelona.

E-mail de contacte:  elmaildetrapitosalsol@gmail.com

 

DADES RECOPILADES

Únicament es recopilaran les dades estrictament necessàries per dur a terme la normal activitat del servei. Ajustant-se al principi de minimització de dades (Art.5.b GDPR).

Aquestes dades seran de caràcter personal identificatives i no sensibles, com poden ser: Correu electrònic, telèfon, nom i cognoms, DNI, adreça.  

 

MÈTODE DE RECULL DE DADES

Les dades personals es recopilaran a través del web de Trapitos al Sol en introduir informació als camps destinats a aquest efecte. Aquests camps estan degudament senyalitzats i no recopilaran cap dada fins que no acceptis expressament la cessió i gestió d'acord amb aquesta Política de Privadesa.

 

OBJECTIU DE LA RECOPILACIÓ I L'ÚS DE LES DADES

La recopilació i ús de dades es realitza amb l'únic objectiu de gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis.

Tràpits al sol es compromet a no utilitzar les dades obtingudes amb una finalitat diferent a aquesta.

 

DESTINATARI DE DADES

Les dades recopilades s'incorporaran a un fitxer propietat de:

Tràpits al Sol

Aquest fitxer serà gestionat per: María Florencia Garriga Gimenéz

Aquest fitxer s'emmagatzemarà a: C/ Viladomat 58, 3, 2. 08015,  Barcelona

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE DADES

Les dades es conservaran fins que es compleixi l'objectiu pel qual van ser recopilar o fins que se n'exerceixi el dret a la supressió o modificació, sempre que no entri en conflicte amb la necessitat per motius legals o fiscals d'emmagatzemar-los.

 

COM PROTEGIR LES TEVES DADES?

Les vostres dades es transfereixen i emmagatzemen de forma segura.

Trapitos al Sol no pot garantir la seguretat completa en les comunicacions a través d'Internet, però garantim prendre les mesures adequades per protegir les seves dades.

A més, Trapitos al Sol es compromet a mantenir la confidencialitat de les dades i no comunicarà ni permetrà l'accés a tercers no autoritzats.

 

ELS TEUS DRETS QUANT A LA PROTECCIÓ DE DADES

La legislació us reconeix uns drets com a usuari que ha cedit les seves dades personals:

Accés a les dades personals.

Rectificació o supressió.

Oposar-se al tractament.

Portabilitat de les dades.

LIMITACIÓ DEL SEU TRACTAMENT

Lexercici daquests drets és personal. Per això només pots sol·licitar-los per a les dades de les quals ets el propietari.

En cas que vulguis exercir algun d'aquests drets ho pots fer, mitjançant un mail dirigit a  elmaildetrapitosalsol@gmail.com mitjançant carta adreçada a: C/ Viladomat 58, 3, 2, 08015, Barcelona indicant els drets que es volen exercir i una prova d'identitat.

Ens comprometem a respondre la teva sol·licitud en un termini màxim de 30 dies hàbils.

 

LEGISLACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES

La base legal per al tractament de les teves dades personals és l'acceptació explícita del tractament, gestió i emmagatzematge d'aquestes dades segons aquesta política de privadesa.

 

CONSEQÜÈNCIES DE NO ACCEPTAR LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

En cas que no acceptis la gestió de les teves dades segons aquesta Política de Privadesa, no es procedirà a la recopilació d'aquestes dades, la qual cosa pot suposar que no es pugui dur a terme el servei prestat per Trapitos al Sol.

 

AUTORITAT DE PROTECCIÓ DE DADES A ESPANYA

En cas que vulguis fer valer els teus drets quant a protecció de dades i consideres que no els estem respectant pots adreçar-te a l'autoritat espanyola responsable.

–  Lloc web de l'autoritat de protecció de dades:

https://www.agpd.es/

–  E-mail de l'autoritat de protecció de dades:

internacional@agpd.es

–  Telèfon de l'autoritat de protecció de dades:

+34 91399 6200

 

CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Trapitos al sol es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privadesa, aquestes modificacions es faran conforme a la legislació i la jurisprudència i quedaran reflectides en aquesta Política de Privadesa.

 

LLEIS D'APLICACIÓ EN AQUESTA WEB

RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques)

LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, Reglament de desenvolupament de la LOPD)

LSSI (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic

Mètodes de pagament

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments

bottom of page